Mengenai Penjelasan Singkat Floem

Posted on

Floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan